Om CloudScan

CLOUDSCAN är en tjänst under ständig utveckling i takt med omvärldens krav och förväntningar. Många av de förändringar som CloudScan genomgått under åren har skett efter önskemål från våra kunder, då en nöjd kund alltid är vårt främsta fokus och mål. Vårt företag expanderar årligen och vi ser mycket ljust på framtiden. Vi arbetar idag tillsammans med några av marknadens största leverantörer, t.ex. Samsung, Konica Minolta, Toshiba, OKI och Lexmark. Lösningen CloudScan kräver dock ingen specifik tillverkare då FTP inläsning är det enda kravet. Vi har egenutveckling av programvaror samt systemlösningar efter kundförfrågan. Inom företaget finns bred kompetens, vi samarbetar mellan enheterna och tar fram gemensamma lösningar för våra kunder. Mångårigt samarbete med våra leverantörer har skapat en hög kunskapsnivå.


Support

Ulf Ejdesjö (Ansvarig för partners)


Daniel Hallberg