Vad är CloudScan?Vi har tagit fram en lösning som gör att du enkelt kan digitalisera dina papper och göra de tillgängliga i alla dina enheter (dator, mobil surfplatta mm) så att du sedan kan återsöka dessa genom att "googla". 


CloudScan löser dessutom två stora problem:

 • Du gör dig av med pappersdokument som idag lagras i olika pärmar och på olika platser så att de är svåra och tidsödande att leta bland.
 • Du gör dina avtal, fakturor, certifikat och andra viktiga dokument tillgängliga mobilt genom att CloudScan lagrar dessa åt dig i molnet.


CloudScan är en molntjänst som gör det möjligt att från din kopieringsmaskin eller nätverksscanner göra dina pappersdokument helt digitala och sökbara. CloudScan tolkar innehållet i dina dokument och gör all text sökbar från datorer, smartphones och läsplattor. CloudScan har genom sitt unika upplägg med Google och Google Drive fullständig backup av alla inscannade dokument. Obs! även möjligt med konvertering av redan lagrade dokument för att utöka möjligheterna till en komplett digital sökbar arkivering.
Våra fördelar


 • Lätt att använda.

 • Billigt.

 • Miljövänligt.

 • Låga uppstartskostnader.

 • Enkel uppstart.

 • Du söker i dina dokument på samma sätt som du söker på internet - “googlar”.

 • Backup på dina pappersdokument.

 • Möjlighet att kunna skanna PDF:a.

 • Tillgänglighet till dina “papper” även när du inte är på kontoret.

 • Enkelt att dela dina dokument med arbetskamrater.

 • Avtalshantering med möjlighet att få en påminnelse när det är dags att omförhandla dina avtal.
 • Konvertering av redan lagrade dokument för att utöka möjligheterna till en komplett digital sökbar arkivering.