• Vad är CloudScan?

CloudScan är en tjänst där ni på ett enkelt sätt kan digitalisera era dokument och sedan komma åt dem från valfri enhet. Ni kan fritextsöka på all text som är inscannad eller digitalt konverterad.

  • Vilken scanner kan jag använda?

Ni kan använda valfri scanner med FTP funktion dvs. Scanning till FTP.  Det som krävs av scannern är att den ska klara en ftpöverföring.
  • Kan man scanna arkivbeständigt?

Ni kan få era dokument i PDF/A Standard. Denna standard är arkivbeständig.

  • Hur mycket lagring ingår i arkivet?

I vårt grundpaket så ingår det 30 gb lagring av dokument. Med extra tillval kan man få obegränsad lagring.